Yoga på jobbet

Ge dina medarbetare en bra start på dagen, det skapar välmående och effektivitet!

Yoga en morgon i veckan, på plats hos er. Mental klarhet, fokus och inre lugn är bara några av yogans positiva effekter, utöver ökad flexibilitet och minskade spänningar i kroppen. Mervärde för alla, såväl individen som organisationen.

Ana leder er genom ett väl uppbyggt yogapass med skönt flow. Som professionell dansare och van yogainstruktör har hon god kännedom om kroppen och anpassar enkelt efter deltagarnas behov, förmåga och dagsform.

Maila för offert med dag, tid och pris: info@esda.se
(Hyresgäster i Tannefors Centrum, prata med Jimmy Lundegård.)